۲۳۱۲ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان – واگذاری حق بهره برداری از کارگاه‌های تیرسازی

آگهی مزایده  عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده  عمومي ذيل را  به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد. ردیف شماره مزایده   عنوان مزایده لیست کارگاه‌ها مبلغ سپرده (ریال) تاریخ دریافت اسناد زمان و محل تحویل پاکت ها بازگشایی پاکت‌ها ۱ ۵-۹۶ واگذاری حق بهره برداری از کارگاه های تیرسازی […]

آگهی مزایده  عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده  عمومي ذيل را  به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد.

ردیف

شماره مزایده

 

عنوان مزایده

لیست کارگاه‌ها

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل تحویل

پاکت ها

بازگشایی پاکت‌ها

۱

۵-۹۶

واگذاری حق بهره برداری از کارگاه های تیرسازی

کارگاه تیرسازی سیرجان

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶/۰۹/۹۶ لغایت ۳۰/۰۹/۹۶

پایان وقت اداری ۱۱/۱۰/۹۶

دبیرخانه

ساعت ۹ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ سالن کنفرانس

کارگاه تیرسازی بم

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

کارگاه تیرسازی جیرفت

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مزایده  و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

۱٫واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶ – امور تدارکات) مراجعه نمایند.

۲٫مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات) www.Tavanir.org.ir   و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیعwww.edca.ir  اسناد مناقصه ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه کتبی مجاز می‌باشد.

 

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)