کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

بیمه مرکزی اعلام کرد کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه، درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه […]

بیمه مرکزی اعلام کرد

کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه، درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص «کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران» درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

براین اساس، عبدالناصرهمتی، رییس کل بیمه مرکزی در اجرای سیاست‌های کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در نامه‌ای درصد واگذاری اتکایی اجباری شرکت‌های بیمه تا سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

 

طبق این ابلاغیه، سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال ۱۳۹۷ در بیمه‌های غیرزندگی و زندگی به ترتیب به ۱۳ و ۲۳ درصد کاهش یافت. این میزان برای سال ۱۳۹۸ در بیمه‌های غیرزندگی و زندگی به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد، ۱۱ و ۲۱ درصد برای سال ۱۳۹۹ و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ و ۲۰ درصد اعلام شد.