۲۳۱۴ فراخوان – اداره‌ كل راه و شهرسازی زنجان- عملیات اجرایی باند دوم محور زنجان – بیجار

تجدید فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه‌گزار: اداره‌ كل راه و شهرسازي زنجان شرح مختصر موضوع تجدید فراخوان ارزيابي كيفي: عمليات اجرایی باند دوم محور زنجان- بیجار قطعه ۳ (از كيلومتر ۰۰۰+۳۶ تا كيلومتر ۵۰۰+۵۱) به طول ۵۰۰+۱۵ کیلومتر   مبلغ برآورد : ۴۷۴٫۰۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال – بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن […]

تجدید فراخوان عمومي ارزيابي كيفي

مناقصه‌گزار: اداره‌ كل راه و شهرسازي زنجان

شرح مختصر موضوع تجدید فراخوان ارزيابي كيفي: عمليات اجرایی باند دوم محور زنجان- بیجار قطعه ۳ (از كيلومتر ۰۰۰+۳۶ تا كيلومتر ۵۰۰+۵۱) به طول ۵۰۰+۱۵ کیلومتر  

مبلغ برآورد : ۴۷۴٫۰۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال – بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶

مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي: از تاريخ ۲۹/۰۹/۹۶ الي ۰۴/۱۰/۹۶

محل دريافت حضوري اسناد: زنجان، اراضي پائين كوه، خيابان ميلاد، نبش ميلاد ۲۱ اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان اداره پيمان و رسيدگي

دريافت غيرحضوري اسناد ارزيابي كيفي: به سايتhttp//lets.Mprog.ir  و http//zanjan.mrud.ir مراجعه نمائيد.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي: پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶-دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

رتبه مورد نظر: ۱ و۲ و۳ رشته راه و ترابري

 تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ميزان سپرده شركت در مناقصه) : ۱۰٫۴۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال (جهت اطلاع)

مدت پيمان : ۳۶ ماه

ساعت، روز و محل ارزيابي كيفي: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۰/ ۱۳۹۶ اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان.

 

توضیح اینکه شرکت‌هایی که حد نصاب امتیاز لازم در فراخوان شماره‌ی۱۱۶۸۲/۴۱-۱۲/۰۴/۹۶ کسب نموده‌اند در صورت داشتن تمایل به شرکت در تجدید فراخوان، نسبت به اعلام آمادگی مجدد اقدام نموده و شرکت‌هایی که امتیاز لازم را در فراخوان اولیه کسب ننموده‌اند، با ارائه‌ی مدارک مثبته (درصورت وجود) نسبت به شرکت مجدد در تجدید فراخوان، اقدام نمایند.