اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۲۸-۰۹-۹۶

تعداد مناقصات ۱۶۱ تعداد مزایدات ۷۰ مشارکت ۱ خرید خدمات۰ فروش ۰ ( به همراه فراخوان های بین المللی )   برای دریافت رایگان! اطلاعات مناقصه مزایده کلیک کنید

تعداد مناقصات ۱۶۱ تعداد مزایدات ۷۰ مشارکت ۱ خرید خدمات۰ فروش ۰ ( به همراه فراخوان های بین المللی )

 

برای دریافت رایگان! اطلاعات مناقصه مزایده کلیک کنید