تأثیر مثبت ورزش بر نوزایی قلبی مبتلایان به سکته

  محققان دانشگاه تهران ثابت کردند که فعالیت ورزشی به عنوان محرکی مثبت، از راه سازوکار سلولی – مولکولی، ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی را افزایش می‌دهد. به گزارش ایرنا، دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه در طرحی به سرپرستی عباسعلی گایینی به بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی […]

 

محققان دانشگاه تهران ثابت کردند که فعالیت ورزشی به عنوان محرکی مثبت، از راه سازوکار سلولی – مولکولی، ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه در طرحی به سرپرستی عباسعلی گایینی به بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در مبتلایان به سکته قلبی پرداخت و نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد که تمرینات ورزشی بر عملکرد قلبی این بیماران تأثیر مثبتی دارد.

محمد همتی نفر، هدف از این پژوهش را بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی عنوان کرد.

نتایج این طرح مطالعاتی نشان می‌دهد که صرفنظر از شدت تمرین ورزشی، ورزش عملکرد قلبی مبتلایان به سکته قلبی را بهبود می‌بخشد. با وجود این، تمرین ورزشی با شدت کم، در مقایسه با تمرین ورزشی با شدت متوسط و زیاد، در افزایش ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به MI مؤثرتر است.

 

این مطالعه برای اولین بار در جهان، بر روی آزمودنی‌های مبتلا به سکته قلبی انجام شده است و براساس نتایج آن، افراد مبتلا به سکته قلبی می‌توانند با حداقل فعالیت ورزشی به بهبود عملکرد دستگاه قلبی – عروقی خود کمک کنند.