دستیابی به روشی که فرایند پیری را معکوس می‌کند

  مطالعات محققان برای اولین بار نشان می‌دهد حذف میتوکندری از سلول‌ها، فرایند پیری را معکوس می‌کند. به گزارش ایرنا، مطالعات محققان دانشگاه نیوکاسل انگلیس نشان می‌دهد میتوکندری که همان موتورخانه سلول است، نقش مهمی در پیری سلول‌ها ایفا می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد حذف میتوکندری از سلول‌ها، سطح نشانگرهای مرتبط با پیری سلول‌ها را […]

 

مطالعات محققان برای اولین بار نشان می‌دهد حذف میتوکندری از سلول‌ها، فرایند پیری را معکوس می‌کند.

به گزارش ایرنا، مطالعات محققان دانشگاه نیوکاسل انگلیس نشان می‌دهد میتوکندری که همان موتورخانه سلول است، نقش مهمی در پیری سلول‌ها ایفا می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد حذف میتوکندری از سلول‌ها، سطح نشانگرهای مرتبط با پیری سلول‌ها را کاهش می‌دهد.

فرایند پیری به دلیل آسیب‌هایی است که با افزایش سن، سلول‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قابلیت تکثیر سلول‌ها را کاهش می‌دهد. در نتیجه این موضوع و بر اثر فرایندی به نام استرس اکسیداتیو، سلول‌ها به بافت سالم اطراف خود آسیب وارد می‌کنند. به همین منظور، محققان میتوکندری سلول را مورد مطالعه قرارداده‌اند. میتوکندری سبب تولید انرژی شیمیایی در سلول می‌شود و سلول‌ها را قادر می‌کند وظایف خود را انجام دهند.

در این مطالعه، محققان با استفاده از مجموعه‌ای از آزمایش‌های ژنتیکی، تمام میتوکندری‌های موجود در سلول‌ها را حذف و اثرات آن را بررسی کردند. نتیجه نشان می‌دهد حذف میتوکندری از سلول، سبب جوان‌سازی سلول‌ها و کاهش نشانگرهای پیری می‌شود.

 

این مطالعه نیازمند تحقیق و بررسی بیش‌تر است؛ ولی نشان می‌دهد در معکوس کردن فرایند پیری، مهم‌ترین هدف میتوکندری سلول است. نتایج این تحقیقات در نشریه The Embo Journal منتشر شده است.