۱۸۵۴ مناقصه – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- خدمات

آگهی مناقصه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد انجام امور ۱) نظافت و حمل زباله ۲) و انجام امور آبداری ساختمانهای خود را طی ۲ قرارداد مجزا از طریق برگزاری مناقصه‌های عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار یا پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. بدینوسیله از داوطلبان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تایید صلاحیت مرتبط […]

آگهی مناقصه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد انجام امور ۱) نظافت و حمل زباله ۲) و انجام امور آبداری ساختمانهای خود را طی ۲ قرارداد مجزا از طریق برگزاری مناقصه‌های عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار یا پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. بدینوسیله از داوطلبان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تایید صلاحیت مرتبط و معتبر از وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی) دعوت می‌شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۵ برای دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

 

تلفنهای تماس: ۶۴۴۶۴۱۲۷- ۶۴۴۶۴۲۱۸