۱۸۵۶ فراخوان – شهرداری کرمان- سرمایه گذاری

فراخوان اجرای پروژه سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به احداث شهربازی مدرن و پارک آبی در مکانهای پارک باهنر واقع در بلوار شهید صدوقی و شهربازی واقع در بلوار ۲۲ بهمن از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقدام نماید. از این رو از همه سرمایه گذاران، پیمانکاران و کسانی که توانایی اجرا و سرمایه‌گذاری […]

فراخوان

اجرای پروژه سرمایه‌گذاری

شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به احداث شهربازی مدرن و پارک آبی در مکانهای پارک باهنر واقع در بلوار شهید صدوقی و شهربازی واقع در بلوار ۲۲ بهمن از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقدام نماید.

از این رو از همه سرمایه گذاران، پیمانکاران و کسانی که توانایی اجرا و سرمایه‌گذاری را دارند دعوت می‌شود با ارائه پیشنهاد خود جهت مذاکره و چگونگی اجرا به معاونت برنامه‌ریزی شهرداری کرمان واقع در خیابان فردوسی کوچه شماره ۴ مراجعه نمایند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری شهر کرمان