کاهش تخلف ورود غیرمجاز به زوج و فرد

  رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ورود غیرمجاز روزانه ۶۰ تا ۹۰ هزار خودرو به محدوده طرح زوج و فرد خبر داد. سید تیمور حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعمال قانون خودروهای غیرمجاز در محدوده طرح زوج و فرد، گفت: قبل از اجرای طرح و جریمه ورود خودروهای غیرمجاز در محدوده […]

 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ورود غیرمجاز روزانه ۶۰ تا ۹۰ هزار خودرو به محدوده طرح زوج و فرد خبر داد.

سید تیمور حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعمال قانون خودروهای غیرمجاز در محدوده طرح زوج و فرد، گفت: قبل از اجرای طرح و جریمه ورود خودروهای غیرمجاز در محدوده زوج و فرد، روزانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار خودروی غیرمجاز وارد این محدوده می‌شدند؛ اما در حال حاضر با اجرای طرح کنترل محدوده زوج و فرد با دوربین تعداد خودروهای غیرمجازی که وارد این محدوده می‌شوند بین ۶۰ تا ۹۰ هزار دستگاه است.

وی با بیان این‌که طبق قانون، خودروهایی که به شکل غیرمجاز وارد طرح زوج و فرد می‌شوند ۲۰ هزار تومان جریمه خواهند شد، گفت: همچنین به ازای هر یک ساعتی که خودرو داخل طرح زوج و فرد بوده و دوربین‌‌ها نیز تردد آن را ثبت کنند، ۲۰ هزار تومان جریمه برای متخلفان ثبت خواهد شد.

 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تهران بزرگ همچنین درباره خط کشی بین کف خیابان‌‌ها و بزرگراه‌ها و این‌که برخی از این خط‌ کشی‌‌ها امکان رانندگی بین خطوط را از رانندگان سلب می‌کند، نیز اظهار کرد: با اجرای طرح ایست به احترام زندگی و خط سفید نسبت به اصلاح خط‌‌کشی‌های معابر و بزرگراه‌ها اقدام شد و درصد قابل توجهی از این خطوط اصلاح شد.