گره مالی ۱۲٫۸ میلیارد دلاری دو ابر پروژه نفتی باز شد

    امضای قراردادهای مالی طرح‌های توسعه‌ای عسلویه با شرکت‌های سرمایه‌گذار طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی و غرب کارون به عنوان طرح‌های اولویت‌دار وزارت نفت، در چارچوب اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین اعتبار شد و این دو طرح امسال مشکل مالی نخواهند داشت. به گزارش شانا، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده […]

 

 

امضای قراردادهای مالی طرح‌های توسعه‌ای عسلویه با شرکت‌های سرمایه‌گذار

طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی و غرب کارون به عنوان طرح‌های اولویت‌دار وزارت نفت، در چارچوب اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین اعتبار شد و این دو طرح امسال مشکل مالی نخواهند داشت.

به گزارش شانا، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است: طرح توسعه فازهای پارس جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون امسال مشکل تأمین اعتبار نخواهند داشت.

عبدا… آقاخانی، سرپرست معاونت بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه گفت: اقدام‌ها و تلاش‌هایی که به منظور اخذ مجوز تأمین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی، تأمین مالی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذار و… انجام شده بود، به نتیجه رسیده است و طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون که از حیث مشترک بودن در اولویت وزارت نفت و کشور قرار دارند، امسال با مشکل تأمین مالی مواجه نمی‌شوند.

وی گفت: البته مشکل تأمین منابع مالی برای دیگر طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و امیدواریم بتوان با تمهیدات مختلف، اعتبار مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را تأمین کرد.

براساس این گزارش، با توجه به اولویت توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی و به منظور تأمین منابع اعتباری تکمیل مراحل توسعه طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون، مجوز تأمین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت ریالی اخذ و قراردادهای تأمین مالی با شرکت‌های سرمایه‌گذار و بانک‌های عامل امضا شده است.

معاونت بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گزارش داده است: در فهرست جداول منابع – مصارف بودجه امسال با توجه به اهمیت و اولویت میدان‌های مشترک، منابع اعتباری در دسترس و قابل توجهی از محل صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت ریالی برای این دو طرح در نظر گرفته شده است که شامل ۱٠ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی -بند‌های «ل»، «ق» و مجوز سال‌های قبل- و ٣۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تأمین اعتبار طرح توسعه پارس جنوبی و ٢,٨ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی -بندهای «ل» و «ق»- و ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تأمین اعتبار طرح توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون است.

مجموع تأمین منابع اعتباری هر دو طرح در سال ۹۵ معادل ١٢,٨ میلیارد دلار و ۵٠ هزار میلیارد ریال است.

بی تردید، در عین حال که تأمین منابع اعتباری به عنوان شرط اول اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌ها مدنظر است، اهتمام شرکت‌های مجری و نماینده کارفرما در استفاده بهینه و به‌جا از منابع در اجرای پروژه‌ها و زیرپروژه‌ها و کنترل آن‌‌ها براساس اولویت‌های اجرایی و تولیدی، نقشی تعیین کننده در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.