واردات تجهیزات نیروگاهی چینی زیر ذره بین سازمان بازرسی

  رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی واردات تجهیزات نیروگاهی از چین دستور ویژه صادر کرد.   به گزارش ایسنا، ناصر سراج به شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور مأموریت ویژه داد تا در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، واردات توربین و تجهیزات نیروگاهی دست دوم و […]

 

رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی واردات تجهیزات نیروگاهی از چین دستور ویژه صادر کرد.

 

به گزارش ایسنا، ناصر سراج به شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور مأموریت ویژه داد تا در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، واردات توربین و تجهیزات نیروگاهی دست دوم و نوی چینی را بررسی کند و نتیجه را گزارش دهد.