۱۸۵۷ فراخوان – دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- طراحی موارد

آگهی فراخوان نوبت اول دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در نظر دارد از مشاوران دارای تجربه و ذیصلاح، جهت طراحی موارد زیر دعوت بعمل آورد: -مرکز جامعی با هدف تولید، تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی به انضمام اتاق‌های عمل، رادیولوژی، سالن کالبدگشایی، آزمایشگاه و نیز فضاهایی جهت نگهداری حیوانات […]

آگهی فراخوان

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در نظر دارد از مشاوران دارای تجربه و ذیصلاح، جهت طراحی موارد زیر دعوت بعمل آورد:

-مرکز جامعی با هدف تولید، تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی به انضمام اتاق‌های عمل، رادیولوژی، سالن کالبدگشایی، آزمایشگاه و نیز فضاهایی جهت نگهداری حیوانات بزرگتر (گوشتخواران و نشخوارکنندگان)

– انبار کاملاً مکانیزه جهت کلیه اقلام با وزن حدودی ۱ تا ۲۵۰۰ کیلوگرم.

لذا کلیه متقاضیان می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵، کاتولوگ‌های مربوطه و تجربیات قبلی خود را به همراه با مستندات مربوطه (شامل قراردادها و ….) و شماره تماس و مشخصات کامل کارفرمایان قبلی، به آدرس شیراز- بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،‌ طبقه اول، مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه ارسال نمایند.

ضمناً متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر و انجام هماهنگی‌های لازم با شماره ۰۷۱۳۲۱۲۲۰۵۹ تماس حاصل نمایند. 

 

مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز