۱۸۵۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد -فولاد اسپیرال

 « آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای »  شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و صنعتی کشور و از طریق مناقصه عمومی کالای مشروحه ذیل را از تأمین‌کننده یا تولیدکننده ذیصلاح خریداری نماید. ردیف عنوان […]

 « آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای »

 شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و صنعتی کشور و از طریق مناقصه عمومی کالای مشروحه ذیل را از تأمین‌کننده یا تولیدکننده ذیصلاح خریداری نماید.

ردیف

عنوان کالا

استاندارد تولید

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ريال

نوع تضمین شرکت در مناقصه

 

۱

لوله فولادی سایز ۱۰۰۰ م م به مقدار ۳۰۰ متر با عایق خارجی و پوشش داخلی اپوکسی 

DIN 1626

DIN 50120

DIN 2458

AWWA-C200

AWWA-C210

AWWA-C213

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱- واریز نقدی به حساب جاري شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۵ بانك پاسارگاد شعبه آبفای مشهد.

۲- ضمانتنامه بانکی

۳ اوراق مشارکت

۴-چک تضمین شده بانکی

۲

لوله فولادی اسپیرال سایز ۱۶۰۰ م م به مقدار ۲۱۴۸ متر با عایق خارجی و پوشش داخلی اپوکسی پلی آمین بهداشتی

AWWA-C210-97

AWWA-C213

DIN30670

۲٫۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

لوله چدن تایتون داکتیل سایز ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و۷۰۰و۸۰۰و۱۰۰۰ م م به مقدار ۱۱۰۰۰ متر بهمراه واشر آب بند

ISO6506

ISO6708

ISO4633

ISO2531-2009

ISO8179-2

ISO4179

۲٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

لوله چدن تایتون داکتیل سایز ۱۰۰۰ م م بهمراه واشر آب بند به مقدار ۲۰۰۰ متر

ISO6506

ISO6708

ISO4633

ISO2531-2009

ISO8179-2

ISO4179

۲٫۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫ کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد

۲٫ محل تأمین اعتبار: درآمدهای اختصاصی کارفرما

۳٫ تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۸ یا سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir و در صورت ابهام با شماره ۷۰۰۸۱۲۵-۰۵۱۳ تماس حاصل نمائید.

۴٫ تاریخ تحویل پاکات مناقصه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۸

۵٫ محل تسلیم پاکات مناقصه: مشهد،خیابان فلسطین،فلسطین ۲۶،دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد.

۶٫ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه در مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۹ ساعت ۱۰ در محل دفتر معاونت مالی وپشتیبانی این شرکت می‌باشد.

۷٫ هر کدام از مناقصات به صورت جداگانه برگزار خواهد شد.

۸٫ مدت اعتبار پیشنهادات : از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۹٫ هزینه درج آگهی مناقصات عمومی به عهده برنده مناقصات خواهد بود . 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

( مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب : ۱۲۲)

ضمناً از طریق سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۱۲۲ (سنجش افکار) پیشنهادات