بیکاری۶۰درصدی کارگران ساختمانی

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: ۶۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند. هادی ساداتی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به بیکاری کارگران ساختمانی گفت: بیش از ۶۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند. کارگران بخش‌های دیگر زمانی که بیکار می‌شوند به سمت کارگری در بخش‌هایی مثلاً کشاورزی یا خود کارگری در […]

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: ۶۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند.

هادی ساداتی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به بیکاری کارگران ساختمانی گفت: بیش از ۶۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند. کارگران بخش‌های دیگر زمانی که بیکار می‌شوند به سمت کارگری در بخش‌هایی مثلاً کشاورزی یا خود کارگری در بخش ساختمان رجوع می‌کنند. اما کارگران ساختمانی زمانی که بیکار می‌شوند جایی برای فعالیت ندارند. اگر بخواهم آماری درباره وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی بگویم، باید گفت تنها ۴۰ درصد کارگران فعالیت دارند بقیه بیکار هستند.

وی افزود: کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین کارگران فصلی محسوب می‌شوند که به‌ شدت در معرض آسیب‌های شغلی قرار دارند و نباید فراموش کنیم که کارگران ساختمانی بیش‌ترین قربانیان حوادث شغلی را شامل می‌شوند که بر اثر آسیب‌های شغلی یا دچار معلولیت خواهند شد یا متأسفانه جانشان را از دست می‌دهند. بنابراین بیمه کارگران ساختمانی دارای اهمیت است که سال گذشته برخلاف وعده وزیرکار تنها ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: امسال علی ربیعی باز هم وعده بیمه کردن ۷۰۰هزار کارگر ساختمانی را داده است. امیدوارم به قول خود وفا کند و کارگران ساختمانی بدون داشتن سهمیه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

 

ساداتی کمبود سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را مشکل بزرگی خواند و افزود: هیچ بیمه‌ای در کشور سهمیه‌بندی نیست اما بیمه کارگران ساختمانی سهمیه‌بندی شده است و این در حالی است که سازمان تأمین‌اجتماعی بودجه لازم برای بیمه کردن کارگران را دارد. اگر قانون رفع موانع اجرا شود، سهمیه حذف می‌شود و تمام کارگران می‌توانند بیمه شوند.