۱۸۵۷ فراخوان – مؤسسه جهاد نصر- انتخاب پیمانکار

نوبت اول  آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكاران (شماره۰۳-۹۵ )     مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد از محل طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و از طريق ارزيابي كيفي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد صلاحيتجهت اجراي پروژه‌ در استان خوزستان با مشخصات ذيل اقدام نماید.   عنوان پروژه محل اجراي پروژه وسعت پروژه مبلغ برآورد اولیه […]

نوبت اول 

آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكاران (شماره۰۳-۹۵ )

 

 

مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد از محل طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و از طريق ارزيابي كيفي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد صلاحيتجهت اجراي پروژه‌ در استان خوزستان با مشخصات ذيل اقدام نماید.

 

عنوان پروژه

محل

اجراي پروژه

وسعت

پروژه

مبلغ برآورد اولیه براساس

فهارس بهای سال ۱۳۹۵

مدت

قرارداد

حداقل رتبه

مورد نیاز *

 

احداث کانال K4 و شبكه فرعي آبياري وزهکشی و تجهیز و نوسازی بخشی از واحد عمرانی رضوان

شهرستان اهواز

۱۷۰۰هكتار

۲۷۵میلیارد ریال

۱۸ماه

۳آب

 

* بخشنامه های شماره۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۵ و شماره ۱۳۰۴۳۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۴سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره ۶۹۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۰امور نظام فنی و اجرایی آن سازمان در خصوص اخذ صلاحيت و رتبه و مبلغ مجاز كار پيمانكار مد نظر مي‌باشد.

 

مهلت و محل دريافت اسناد: طي ساعات اداري از تاريخ ۲۰ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۵ در شرکت مهندسين مشاور آب خاک تهران  به آدرس: کرج ، پل آزادگان ، بلوار امام رضا (ع)، پلاک ۶۸ ، مجتمع آب خاک تهران، تلفن : ۳۲۵۰۰۲۰۸-۰۲۶ و اهواز، کمپلو، ناصر خسرو شمالی، نرسیده به پارک شهید سبحانی، پلاک ۸ ، تلفن : ۳۳۷۷۷۷۵۱-۰۶۱ در قبال اخذ مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال وجه نقد ارائه مي گردد .

 

مهلت و محل تسليم اسناد: حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه ۹۵٫۰۳٫۰۵ ، موسسه جهاد نصر ، تهران – خيابان وليعصر   پايينتر از ميدان ونك  روبروي بانك ملت  كوچه شهيد فوزي (هفتم) – خيابان شهيد شمس لاهيجاني (نيلو سابق) – شماره دو   بلوك شمالي   دبيرخانه كميسيون مناقصات – اتاق ۲۰۱ – تلفن : ۸۸۱۹۲۸۸۴

 

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

سايت موسسه www.jahadnasr.com

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد