۱۸۵۷ مناقصه – سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر- لایروبی کوره قنات

« آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم » سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر به استناد مصوبات هيئت مديره محترم در نظر دارد نسبت به ریزش برداری کوره، لایروبی کوره قنات، خارج کردن خاک و رسوب شکنی و کول گذاری توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .  لذا از شركت كنندگان واجد شرايط لازم دعوت مي […]

« آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم »

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر به استناد مصوبات هيئت مديره محترم در نظر دارد نسبت به ریزش برداری کوره، لایروبی کوره قنات، خارج کردن

خاک و رسوب شکنی و کول گذاری توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

 لذا از شركت كنندگان واجد شرايط لازم دعوت مي شود همه روزه تا تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ جهت دريافت و تحويل اوراق مناقصه به امور مالي سازمان به آدرس :

اسلامشهر – خیابان صیاد شیرازی ساختمان حوزه معاونت خدمات شهری طبقه اول مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن : 

۵۶۳۶۵۶۸۹ – ۰۲۱ (داخلی ۴ ) تماس حاصل نمایند. زمان بازگشایی پیشنهادات راس ساعت ۱۵ بعداز ظهر روز دو شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۷ خواهد بود. ضمناً سازمان

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد و هزینه درج آگهی و کارشناسی قیمت پایه بعهده برنده می‌باشد.

هوشمند عسگريان  –  مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز