معاملات اموال غیرمنقول از این به بعد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی همه معاملات اموال غیرمنقول ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده الحاقی ۵۲ این لایحه را تصویب کردند.   براساس ماده الحاقی ۵۲ […]

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی همه معاملات اموال غیرمنقول ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده الحاقی ۵۲ این لایحه را تصویب کردند.

 

براساس ماده الحاقی ۵۲ لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این  گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.