ایران و عمان در جستجوی یک پیمانکار مشترک گازی

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز می‌گوید تا چند ماه آینده کار مطالعه اجرای خط گازی ایران عمان تمام شده و هر دو کشور با یک پیمانکار کار احداث خط را آغاز می‌کنند. علیرضا کاملی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که ایران و عمان در حال انجام مطالعات مهندسی پایه و دریایی برای احداث […]

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز می‌گوید تا چند ماه آینده کار مطالعه اجرای خط گازی ایران عمان تمام شده و هر دو کشور با یک پیمانکار کار احداث خط را آغاز می‌کنند.

علیرضا کاملی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که ایران و عمان در حال انجام مطالعات مهندسی پایه و دریایی برای احداث خط لوله گازی بین دو کشور هستند، اظهار کرد: هر دو کشور برای انجام مطالعات مشاور گرفته‌اند و به محض اتمام مطالعه خط، ساخت لوله و تجهیزات آغاز خواهد شد.

وی در این رابطه با تأکید بر این‌که ایران و عمان باید برای آغاز کار ساخت به اتفاق یک پیمانکار را انتخاب کند، تصریح کرد: پیمانکار خط لوله گازی ایران و عمان باید یک پیمانکار واحد باشد که این خط را از ایران شروع کرده و بتواند از زیر دریا در مرز ایران و عمان به این کشور برساند.

این در حالی است که توافقات روز یکشنبه در بخش‌های نفتی و گازی با کره جنوبی در بخشی نیز مربوط به ساخت خطوط لوله گازی می‌سدو در این رابطه کره جنوبی اجرای خط صادرات گاز به عمان را بر عهده گرفت، بنابرین به نظر می‌رسد شرکت گاز کره جنوبی عهده دار اجرای خط زیردریایی در مرز عمان نیز خواهد بود.

 

ایران قرار است تا دو سال دیگر نیز صادرات گاز به عمان را با حجم ۳۰ میلیون مترمکعب در روز آغاز کند، از سوی دیگر قرار عمان از گاز وارداتی ایران برای ظرفیت‌ها خالی تولید ال‌.ان‌.جی خود استفاده کرده و یک سوم گاز صادرات به عمان به ال‌.ان.جی تبدیل خواهدشد.