توقف صدور پروانه ساختمانی تمدید شد

  عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در تشریح آخرین وضعیت سیستم ارجاع نظارت کار با اشاره به این‌که توقف صدور پروانه ساختمان کماکان ادامه دارد و درحال حاضر با گذشت حدود ۳ هفته از این اتفاق این امر مجدداً تمدید شده است، گفت: گرچه تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی ممکن است نارضایتی‌های […]

 

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در تشریح آخرین وضعیت سیستم ارجاع نظارت کار با اشاره به این‌که توقف صدور پروانه ساختمان کماکان ادامه دارد و درحال حاضر با گذشت حدود ۳ هفته از این اتفاق این امر مجدداً تمدید شده است، گفت: گرچه تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی ممکن است نارضایتی‌های مردمی را به دنبال داشته باشد، اما از سوی دیگر کیفیت ساختمان‌ها که با جان و مال مردم سروکار دارد موضوعی جدی است و امیدواریم که با حل اختلاف بین شهرداری و نظام مهندسی، این سیستم به روال قانونی خود بازگردد.

مهدی روان‌شاد‌نیا در گفت‌وگو با صما اظهار داشت: تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی به دلیل وجود یک‌سری اختلاف نظر‌ها بین شهرداری و نظام مهندسی تهران بوده است که امیدواریم با رفع این اختلاف نظر‌ها شرایط به روال قبل بازگردد و البته اگر نقطه نظر مشترکی در این زمینه حاصل نشد هیأت ۵نفره استان تهران از مجاری قانونی این موضوع را پیگیری می‌کنند.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که شاخص‌‌ترین محل اختلاف نظر بین این دو نهاد در زمینه سیستم ارجاع نظارت کار به چه موضوعی بازمی‌گردد، تصریح‌ کرد: قرار است که طرفین مذاکرات فارغ از بحث‌های رسانه‌ای به یک جمع بندی برسند.

وی افزود: البته دغدغه‌هایی که از سوی شهرداری تهران درباره تسهیل در صدور فرایند پروانه ساختمانی از محل سیستم ارجاع کار بوده کاملاً رفع شده است.

این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران درعین حال شفاف‌سازی درباره مهندسانی که خارج از سیستم ارجاع نظارت کار و سهمیه بندی از محل لغو ارجاع نظارت اقدام به دریافت سهمیه کرده‌اند را از جمله موضوعات و دغدغه‌های مطرح شده دانست و گفت: متأسفانه، شهرداری دسترسی نظام مهندسی به نرم‌افزار سیستم کنترل ظرفیت مهندسان را قطع کرد و برخی از شرکت‌های مهندسی خارج از سیستم ارجاع نظارت اقدام به دریافت سهمیه‌های کاری کنند و این امر به یکی از معضلات و دغدغه‌های نظام مهندسی تهران مبدل شده است.

روان‌شادنیا با اشاره به این‌که فرایند مذکور سبب تضییع حقوق مهندسانی شده است که در چارچوب قانون اقدام به ارایه خدمات مهندسی می‌کنند در همین حال درباره معضلات تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی گفت: کیفیت ساختمان که با جان و مال مردم سروکار دارد موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت و ما هم براین باوریم که توقف صدور پروانه ساختمانی به نفع مردم نیست اما درعین حال باید دغدغه‌های مربوطه در این زمینه مرتفع شود.

 

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که لازم است یک رویه عقلایی بر این فرایند حاکم شود، در همین حال تأکید‌ کرد: اگر مشکلات و اختلاف نظر‌ها حل شود شرایط به حالت قبلی برمی‌گردد و روند صدور پروانه ساختمانی مجدداً به روال همیشگی و سابق خود بازخواهد گشت.