۱۸۵۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد- اصلاح شبکه آب

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.   عنوان پروژه مدت اجراء مبلغ برآورد اولیه به ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه […]

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

 

عنوان پروژه

مدت اجراء

مبلغ برآورد اولیه به ریال

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه به ریال

 

رتبه

 

نوع تضمین

 

اجرای عملیات اصلاح و استانداردسازی

شبکه آب در مشهد فاز ۱

 

 

۱۲  ماه

 

 

۸٫۲۶۰٫۵۰۹٫۱۷۴

 

 

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ آب   

۱-واریز نقدی به حساب جاری شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۴بانک پاسارگاد مشهد

۲- ضمانت‌نامه بانکی

۳- اوراق مشارکت

 

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

۲- محل تامین اعتبار: بودجه غیرعمرانی       

۳- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی لغایت ۹۵٫۰۲٫۲۰

۴-تاریخ تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده : پایان وقت اداری مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۳

۵- مدت اعتبار پیشنهادات: از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۶- هر یک از مناقصه فوق به صورت جداگانه برگزار می‌شود و هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

(مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب:‌ ۱۲۲)

 

ضمناً از طریق سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۱۲۲ (سنجش افکار) پیشنهادات و انتقادات شما را پذیرا هستیم