۱۸۵۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید SHROUD

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده   RHP-9523105001-T17درخواست شماره :‌ نوبت اول  موضوع آگهي: خرید یک ست SHROUD مرحله اول مولد گازی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده

 

RHP-9523105001-T17درخواست شماره :‌

نوبت اول 

موضوع آگهي:

خرید یک ست SHROUD مرحله اول مولد گازی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس