۱۸۵۸مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری- ساخت پرده ثابت توربین آسک

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نوبت دوم شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خريد با نظارت بر ساخت پره ثابت ردیف دوم و سوم توربین آسک (ACEC)و اینسرت­های مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی از افراد واجد صلاحیت خریداری نماید، لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به تامین کالای فوق می‌باشند […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خريد با نظارت بر ساخت پره ثابت ردیف دوم و سوم توربین آسک (ACEC)و اینسرت­های مورد نیاز خود را از طریق مناقصه

عمومی از افراد واجد صلاحیت خریداری نماید، لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به تامین کالای فوق می‌باشند دعوت می‌گردد جهت دریافت

اسناد مناقصه از تاریخ  ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۳  لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۳  به آدرس تهران – شهرری – جاده قدیم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطین– شرکت مدیریت تولید

برق ری ( نیروگاه گازی )– امور بازرگانی و انبار (تلفن : ۶-۵۵۲۲۱۴۶۰ به داخلی ۷۵۷۷ ) و یا به سایت اینترنتی www.Tavanir.org.ir  بخش اطلاع رسانی معاملات

توانیر مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۶  به

نشاني مذکور در فوق تسليم  مناقصه‌گذار نمايند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری