۱۸۵۹مناقصه – استان چهار محال و بختیاری- خرید سیستم تله متری خط کوهرنگ

 آگهی مناقصه دو مرحله‌ای  موضوع پروژه: خرید و اجرای سیستم تله متری خط کوهرنگ محل اجرای طرح: استان چهار محال و بختیاری برآورد انجام کار: حدود دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال مدت اجرای کار: ۱۰ ماه کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهار محال و بختیاری رشته و پایه مورد نیاز: پایه ۵ و بالاتر […]

 آگهی مناقصه دو مرحله‌ای 

موضوع پروژه: خرید و اجرای سیستم تله متری خط کوهرنگ

محل اجرای طرح: استان چهار محال و بختیاری

برآورد انجام کار: حدود دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال

مدت اجرای کار: ۱۰ ماه

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهار محال و بختیاری

رشته و پایه مورد نیاز: پایه ۵ و بالاتر در رشته‌های تاسیسات و تجهیزات یا نیرو یا صنعت و معدن

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت به نشانی اینترنتی WWW.CBRW.IR مراجعه شود. 

شرکت آب منطقه‌ای استان چهار محال و بختیاری