۱۸۵۹مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- شرکت ورشکسته پرسان

(( آگهي مزايده )) اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته پرسان در نظر دارد نسبت به فروش کارخانه با عرصه و اعیان به مساحت ۵/۶۳۳۱۳ مترمربع مشتمل بر دو پلاک ۴۳۷ به مساحت ۵/۴۷۷۱ مترمربع و قطعه ۲ از پلاکهای ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۲۰۸ به مساحت ۵۸۵۴۲ مترمربع […]

(( آگهي مزايده ))

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته پرسان در نظر دارد نسبت به فروش کارخانه با عرصه و اعیان به مساحت ۵/۶۳۳۱۳ مترمربع مشتمل بر دو پلاک ۴۳۷ به مساحت ۵/۴۷۷۱ مترمربع و قطعه ۲ از پلاکهای ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۲۰۸ به مساحت ۵۸۵۴۲ مترمربع و اعیان به مساحت حدود ۸۶۲۹ مترمربع شامل سالن‌های صنعتی و ساختمان‌های اداری و غیره با قدمت حدود ۲۰ تا ۴۰ سال به انضمام ماشین‌آلات و تجهیزات و ضایعات آهن را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۶ روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه ۷شعبه پنجم اقدام نماید.

الف) مشخصات اموال غیرمنقول

ردیف

شرح

مساحت (حدوداً)

۱

ساختمان نگهبانی۱ و تعاونی

۱۵۰ مترمربع

۲

پارکینگ مسقف

۲۵۰ مترمربع

۳

ساختمان نگهبانی ۲

۴۷ مترمربع

۴

مهمانسرا

۱۸۵ مترمربع

۵

واحد خدمات و ترانسپورت

۲۲ مترمربع

۶

ساختمان اداری

مساحت زیربنای هر طبقه ۲۸۴ مترمربع

۵۶۸ مترمربع

۷

ساختمان غذاخوری و آشپزخانه

۲۹۴ مترمربع

۸

سالن اصلی تولید

۴۲۷۸ مترمربع

۹

سوله انبار

۲۳۴۰ مترمربع

۱۰

سالن تعمیرگاه مرکزی

۳۰۱ مترمربع

۱۱

چاله سرویس تعمیرگاه

۴۶ مترمربع

۱۲

ساختمان درمانگاه و انجمن اسلامی

۱۳۳ مترمربع

۱۳

ساختمان برق

۱۵ مترمربع

قیمت پایه مزایده اموال غیرمنقول:

قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان کارخانه به مبلغ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان) برآورد شده است.

ب) مشخصات اموال منقول:

ردیف

شرح دستگاه/تجهیز

سال ساخت

تعداد

واحد

۱

فایل فلزی مستعمل

ــــ

۱۲

عدد

۲

گاو صندوق

ــــ

۷

عدد

۳

میز اداری مستعمل

ــــ

۱۳

عدد

۴

ترازوی عقربه ای استیل

ــــ

۱

عدد

۵

شلنگ آتش نشانی

ــــ

۱

دسته

۶

نردبان صنعتی

ــــ

۱

عدد

۷

یخچال صنعتی به همراه الکتروموتور کامل

ــــ

۱

عدد

۸

دستگاه سیم پیچ

ــــ

۱

عدد

۹

پایه چرخ خیاطی صنعتی مستعمل

ــــ

۱

عدد

۱۰

خار تعمیرگاه خارزنی

ــــ

۳۶

عدد

۱۱

کپسول آتش نشانی ۵۰ کیلویی به شماره اموال ۱۱۷

ــــ

۱

عدد

۱۲

دستگاه کارتزنی دیجیتال

ــــ

۱

عدد

۱۳

کپسول آتش نشانی ۱۲ کیلویی

ــــ

۳

عدد

۱۴

کپسول آتش نشانی ۶ کیلویی

ــــ

۲

عدد

۱۵

آمپلی فایر مستعمل به شماره اموال ۴۳۲

ــــ

۱

عدد

۱۶

گاری فلزی

ــــ

۱۲

عدد

۱۷

دستگاه گیربکس PIV به شماره ۳۴۲۴/۷۶-۱۳۰۰

ــــ

۱

عدد

۱۸

گاری فلزی با روکش چوبی صنعتی به ابعاد ۵/۲*۲متر

ــــ

۲۲

عدد

۱۹

کپسول بیست و پنج کیلویی گاز زردرنگ

ــــ

۲

عدد

۲۰

ترازوی صنعتی پانصد کیلویی نصب در زمین مدل۱۹۷۱

ــــ

۱

عدد

۲۱

ظرف دوک فیتیله بزرگ استوانه‌ای سفید رنگ

ــــ

۱۲

عدد

۲۲

ظرف دوک فیتیله کوچک استوانه‌ای سفید رنگ

ــــ

۲

عدد

۲۳

دستگاه جای دوک به همراه الکتروموتور سبز رنگ

ــــ

۱

عدد

۲۴

تیغه فولادی فینیشینگ جدید آکبند

ــــ

۶

عدد

۲۵

حلاجی (بازکننده الیاف)

۱۳۸۰

۱

عدد

۲۶

کاردینگ (فتیله سازی)

۱۳۸۰

۱

عدد

۲۷

حلاجی (بازکننده الیافت) گارانت انگلستان قدیمی

۱۹۷۳

۱

عدد

۲۸

کاردینگ (فتیله سازی) مستعمل ایرانی

ــــ

۴

عدد

۲۹

دستگاه بافندگی مستعمل امریکایی

۱۹۷۳

۱۲

عدد

۳۰

دستگاه بافندگی مستعمل امریکایی

ــــ

۷

عدد

۳۱

دستگاه خشک کن

ــــ

۱

عدد

۳۲

دستگاه فرزنی خداش تهران

۱۳۵۴

۱

عدد

۳۳

دستگاه بسته بندی پرسان

۱۳۶۴

۱

عدد

۳۴

دستگاه استنسر ۱۸۰ ساخت انگلستان ۱۹۷۳

۱۹۷۳

۱

عدد

۳۵

دستگاه فیشینگ قدیم به نام هانیز هرگرد مدل ۱۹۷۳

۱۹۷۳

۴

عدد

۳۶

دسگاه فیشینگ جدید بنام هانیز هرگرد مدل ۱۹۸۵

۱۹۸۵

۴

عدد

۳۷

دستگاه تاکن بدون الکتروموتور متصل به دستگاه فیشینگ جدید

ــــ

۱

عدد

۳۸

قطعه یدکی دستگاه حرارتی مربوط به فیشینگ قدیم حدود ۵/۳ متر

ــــ

۱

عدد

۳۹

کمد فلزی، قفسه، میز و صندلی و سایر قطعات فلزی مستعمل

ــــ

ــــ

ــــ

۴۰

انواع قطعات و ظروف پلاستیکی مستعمل

ــــ

ــــ

ــــ

۴۱

لوازم و تجهیزات پست برق

ــــ

۱

سری

قیمت پایه مزایده اموال منقول:

قیمت پایه مزایده ماشین‌آلات و تجهیزات و ضایعات آهن آلات به مبلع دو میلیارد و سیصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال (۲٫۳۵۱٫۵۵۰٫۰۰۰) برآورد شده است.

شرایط شرکت در مزایده

۱ فروش نقدي است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جزمالیات نقل و انتقالو سایر دیونمربوط به مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهد خریدار می‌باشد. و همچنین مراجعه به ادارات ذیربط جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال رسمی به عهده خریدار است .

۲ پيشنهاددهندگان بايد قبلاً ۵ % بهای ارزیابی را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ورشكستگان اداره تصفيه تهران نزد بانك ملي ايران شعبه وزارت دادگستري كد ۵۷۷ واريز و يا معادل رقم فوق چك بانكي اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

۳ – پيشنهادات بايد در پاكت لاك و مهر شده و با ذكر جمله مربوط به مزایده اموال منقول و غیرمنقول شرکت ورشکستهپرسان و مشخصات كامل و محل اقامت پيشنهاد دهنده در روي پاكت تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۹۵٫۰۳٫۲۶ به دبيرخانه اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود .

۴- این اداره در ردّ یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همانروز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه، مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

۶ برنده مزايده بايد وجه اموال فوق الذکر را ظرف مدت حداكثر یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اداره تصفيه واریز و نسبت به نقل و انتقال اموال مورد مزایده اقدام نماید.

۷ – چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نشود و يا آنكه برنده مزايده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی، نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام، وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد.

۸-طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه نمایند.

کمانکش

مستشار قضائی شعبه پنجم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران