قالیباف اصل: بهترین حمایت از بورس، شفافیت است

    مدیرعامل شرکت بورس تهران در مصاحبه خود با ایسنا از عرضه اولیه سهام دو شرکت خبر داد و گفت: سهام شرکت‌های لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر بعد از اعلام آمادگی سهامدار عمده در بورس عرضه می‌شود. قالیباف اصل همچنین نسبت به ایجاد شفافیت در صنایع مختلف تأکید کرد و گفت: بهترین حمایتی که […]

 

 

مدیرعامل شرکت بورس تهران در مصاحبه خود با ایسنا از عرضه اولیه سهام دو شرکت خبر داد و گفت: سهام شرکت‌های لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر بعد از اعلام آمادگی سهامدار عمده در بورس عرضه می‌شود. قالیباف اصل همچنین نسبت به ایجاد شفافیت در صنایع مختلف تأکید کرد و گفت: بهترین حمایتی که از بازار مالی می‌شود و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد، موضوع شفافیت است، لذا هر چقدر دولت و نهادهای تصمیم گیر کمک کنند که فضای واقعی اقتصاد شفاف شود، بزرگ‌ترین حمایت از بازار سرمایه صورت می‌گیرد. او می‌گوید هر چقدر فضای ابهام را کمتر کرده و شفافیت فضای واقعی اقتصاد را بیش‌تر کنیم، بیش‌ترین حمایت را از بازار سرمایه انجام می‌دهیم بنابراین بهترین حمایت از بازار سرمایه این است که بخش واقعی اقتصاد شفاف شود و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود. او همچنین دنباله‌روی حقیقی‌ها از حقوقی‌ها را مطلوب ندانسته و می‌گوید: اگر حقوقی‌ها سهام خود را بدون مطالعه می‌فروشند، حقیقی‌ها از آن استقبال کنند و بگذارند تا سهام خود را بفروشند چون نهایتاً آن‌ها ضرر می‌کنند، بنابراین این‌که حقوقی‌ها سهم می‌فروشند مهم نیست بگذارید بفروشند! او همچنین گفت که در بودجه سال آینده میزان تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه افزایش قابل توجهی پیدا کرده و به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.