۱۸۵۹مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد – کات اوت فیوز

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱/۹۵ نوبت دوم- (دو مرحله‌ای) شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد کات اوت فیوز ۲۰ کیلو ولت سیلیکونی و کلید جداساز هوایی ۲۰ کیلوولت ۴۰۰ آمپر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند:‌ ۱-مشهد – بلوار خیام، […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱/۹۵

نوبت دوم- (دو مرحله‌ای)

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد کات اوت فیوز ۲۰ کیلو ولت سیلیکونی و کلید جداساز هوایی ۲۰ کیلوولت ۴۰۰ آمپر مورد نیاز خود را از

طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند:‌

۱-مشهد – بلوار خیام، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، امور تدارکات، اداره خرید کالا،‌تلفن:‌۳۷۶۸۱۰۶۷-۰۵۱

۲-سایت معاملات توانیر www.tavanir.org.ir

۳-وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد www.meedc.ir

۴-پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد