شورای تخصصی سیاست‌گذاری آب تشکیل شد

  معاون امور آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی مناقشه‌های آب را جدی برشمرد و گفت: تصمیم‌گیری در زمینه آب پیچیده شده است و چالش‌های زیادی با وزارت نیرو داریم و برای حل این مسایل به دستور وزیر جهادکشاورزی، شورای تخصصی و سیاست‌گذاری آب تشکیل شده است. به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری در نشست مشترک […]

 

معاون امور آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی مناقشه‌های آب را جدی برشمرد و گفت: تصمیم‌گیری در زمینه آب پیچیده شده است و چالش‌های زیادی با وزارت نیرو داریم و برای حل این مسایل به دستور وزیر جهادکشاورزی، شورای تخصصی و سیاست‌گذاری آب تشکیل شده است.

به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری در نشست مشترک معاونت‌های زراعی – باغی و آب و خاک و همچنین مدیریت‌های ستادی و استانی وزارت جهادکشاورزی در زمینه تعادل بخشی آب سفره‌های زیرزمینی گفت: تا کنون ۱۱۵ میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک آب کشور مصرف شده است که در صورت صرفه‌جویی ۱۱ هزار میلیارد مترمکعبی حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می‌برد این میزان آب به سفره‌های زیرزمینی بازگردد.

وی گفت: برای افزایش بهره‌وری آب و خاک باید بهره‌وری در ۳ سطح حوزه‌های آبریز، مزرعه و گیاه افزایش پیدا کند که این مهم بخشی به وزارت نیرو و بخش دیگر به وزارت جهادکشاورزی ارتباط دارد.

اکبری با بیان این‌که یکی از اقدام‌های مهم در این طرح برنامه‌ریزی صحیح برای تأمین آب در زمان و مکان مورد تقاضا است، اظهارداشت: باید الگویی متناسب با حجم آب و میزان بارندگی (صفر تا ۱۰ میلیمتر) تعریف شود و در این راستا لازم است مدیریت تلفیقی منابع آبی مختلف در کشور تشکیل شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی یکی از اقدام‌ها برای بهره‌وری در سطح حوزه‌های آبریز را اجرای الگوی کشت در سطح حوزه و دشت‌ها عنوان کرد.

به گفته اکبری اقدام‌های لازم برای بهره‌وری آب مزارع نیز به اجرای بهترین روش‌های آبیاری متناسب با اقلیم و الگوی کشت، اجرای شبکه‌های فرعی و زهکشی مورد نیاز، بهترین روش کاشت، استفاده از مالچ برای جلوگیری از تبخیر، انجام کشاورزی حفاظتی و مدیریت کود و سم نیاز دارد.

 

اکبری افزایش بهره‌وری در سطح گیاه را نیز مبتنی بر اجرای روش‌های بهبود ژنتیکی، بهبود جوانه‌زدن، تاریخ کشت و افزایش شاخص‌های برداشت عنوان کرد.