یک کارشناس حقوقی‌:تفسیر شخصی در قانون کار جایی ندارد

  یک حقوقدان با تکیه بر آمرانه بودن ماهیت قانون کار، می‌گوید: نه دولت و نه کافرمایان نمی‌توانند به استناد نامطلوب بودن شرایط اقتصادی مقررات مربوط به افزایش مزد کارگران را نصف و نیمه و سلیقه‌ای اجرا کنند. علیرضا مقدم در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اخیراً معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، […]

 

یک حقوقدان با تکیه بر آمرانه بودن ماهیت قانون کار، می‌گوید: نه دولت و نه کافرمایان نمی‌توانند به استناد نامطلوب بودن شرایط اقتصادی مقررات مربوط به افزایش مزد کارگران را نصف و نیمه و سلیقه‌ای اجرا کنند.

علیرضا مقدم در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اخیراً معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده است که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی امکان اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حداقل مزد براساس ارزش سبد هزینه‌های خانواده مربوط می‌شود، وجود ندارد.

وی با بیان این‌که استدلال مقام دولتی مورد نظر در مورد توقف اجرای قانون محلی از اعراب ندارد، افزود: ماهیت حقوق کار آمرانه بودن مفاد آن است و دولت به عنوان مجری و ناظر بر حسن اجرای مفاد این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن‌را فراهم کند.

این وکیل دادگستری گفت: حداقل مزد یعنی قدرت خرید خانواده‌های کارگران تا اندازه‌ای پرداخت تمامی هزینه‌های یک زندگی معمولی تقویت شود، بنابراین نمی‌توان و نباید جلوی اجرای کامل قانون را گرفت.

مقدم در عین حال گفت: البته کارفرمایان می‌توانند مدعی شوند که در شرایط نامناسب اقتصادی امکان افزودن بر هزینه‌هایی که مازاد بر حداقل مزد محسوب می‌شود را ندارند، به عنوان مثال می‌توانند با حمایت دولت بازبینی طرح طبقه‌بندی مشاغل را به تعویق بیندازند اما نمی‌توانند به تعهدات قانونی خود عمل نکنند.

 

مقدم افزود: چنین برداشت‌‌‌ها و تفسیرهای غیرمستدلی آن هم از سوی مسؤولان دولتی، باعث می‌شود به زودی کارفرمایان دولتی و خصوصی تصمیم بگیرند تا به خاطر مشکلات مالی از پرداخت هزینه حق اضافه کاری، حق بیمه و هزینه ایمن‌سازی محیط کار نیز خودداری کنند و بیش از پیش بر فشار روانی کارگران بیفزایند.