بنادر را نمی‌توان به سرمایه‌گذار خارجی واگذار کرد

  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت‌: بهترین روش برای مدیریت بنادر‌، بهره‌برداری بخش خصوصی با نظارت دولت است. به گزارش مارین‌نیوز، محمد سعید‌نژاد اظهار کرد: از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان بنادر و دریانوردی تعیین روش مدیریت ‌و بهره‌برداری از ترمینال‌‌‌ها و پورت اپراتوری‌ها (‌بندرهای در اختیار مجریان) است و به دنبال تصمیم بلندمدت در این […]

 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت‌: بهترین روش برای مدیریت بنادر‌، بهره‌برداری بخش خصوصی با نظارت دولت است.

به گزارش مارین‌نیوز، محمد سعید‌نژاد اظهار کرد: از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان بنادر و دریانوردی تعیین روش مدیریت ‌و بهره‌برداری از ترمینال‌‌‌ها و پورت اپراتوری‌ها (‌بندرهای در اختیار مجریان) است و به دنبال تصمیم بلندمدت در این امور هستیم.

معاون وزیر راه‌ و شهرسازی با اشاره به انواع روش‌های مدیریت ‌و بهره‌برداری در دنیا عنوان ‌کرد: برای حل این مشکل و تصمیم‌گیری مناسب از مشاورین خارجی (HPC) برای تحلیل بازار و مطالعه روش‌های مدیریت و بهره‌برداری در کل دنیا استفاده شد.

سعید‌نژاد با بیان این‌که HPC 3 روش مدیریت ‌و بهره‌برداری را در این زمینه پیشنهاد داده است‌، گفت: مدیریت و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی، مدیریت‌و بهره‌برداری در بخش دولتی و همچنین مدیریت‌ و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی با نظارت دولت به عنوان روش پدر سالارانه (پاترنالیستی) پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات بسیار در سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه‌ و شهرسازی خاطر‌نشان‌ کرد: با توجه به برگزاری جلسات بسیار در این سازمان برای مدیریت‌ و بهره‌برداری بنادر، تصمیم بر آن شد که روش سوم برای مدیریت ‌و بهره‌برداری از بنادر برگزیده شود.

مدیر‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی در این باره گفت: در این روش کسب منافع خاصی مدنظر بخش دولتی نیست.

سعیدنژاد با اشاره به این‌که برخی از فعالیت خود ماهیت انحصاری دارند، تأکید ‌کرد: برخی از فعالیت‌ها در کشور به صورت ذاتی ماهیت انحصاری دارند بنابراین نمی‌توان بزرگ‌‌‌ترین ترمینال ورودی کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کرد.