عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:ایرادات بودجه ۹۵ رفع شد

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که ایرادات لایحه بودجه ۹۵ رفع شد، گفت: لایحه برنامه ششم این هفته در صحن مجلس بررسی خواهد شد. به گزارش فارس، ایرج ندیمی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه بودجه ۹۵ کشور اظهار داشت: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به لایحه بودجه در مورد اوراق صکوک، […]

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که ایرادات لایحه بودجه ۹۵ رفع شد، گفت: لایحه برنامه ششم این هفته در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش فارس، ایرج ندیمی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه بودجه ۹۵ کشور اظهار داشت: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به لایحه بودجه در مورد اوراق صکوک، صندوق توسعه ملی و برخی احکام که سقف و ردیف درآمدی نداشت، گرفته شد.

وی ادامه داد: بنابراین هفته گذشته با حضور نماینده شورای نگهبان ایرادات رفع شد و طی روزهای آتی در مجلس بررسی و مجدداً به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ایراد وارده به صندوق توسعه ملی از سوی شورای نگهبان، گفت: از سوی رییس‌جمهور و رییس مجلس، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد به صورت شفاهی ذکر شد که طبق قانون باید در متن آورده شود، بنابراین مجلس به گونه‌ای اذن رهبری را در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی آورد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مورد رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه تصریح کرد: هفته گذشته، لایحه دراختیار نمایندگان قرار گرفته و قرار است پیشنهادات خود را در مورد برنامه ارایه دهند تا بتوان آن را در دستور بررسی قرارداد.

 

این نماینده مجلس تأکید کرد: در صورتی که طی روزهای آتی، لایحه برنامه ششم توسعه در صحن مورد بررسی قرار نگیرد، با توجه به زمان‌بندی باقی‌ مانده و احتمال ایرادات شورای نگهبان، رسیدگی به آن در مجلس کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود.