۱۸۶۱ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- پنیر تکنفره

آگهی مناقصه عمومی  (شماره ۴) – نوبت اول فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد، پنیر تکنفره مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید: لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر ظرف مدت ۳ […]

آگهی مناقصه عمومی

 (شماره ۴) نوبت اول

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد، پنیر تکنفره مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید:

لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر ظرف مدت ۳ روز  از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی: تهران- خیابان پیروزی- فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- مرکز تهیه و خرید مراجعه نمایند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۵۷۴۴۳۹۲ تماس حاصل نمایند.

*این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

*ارائه مدارک و سایر اطلاعات لازم در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر خواهد بود.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی