۱۸۶۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد- انواع کنتور

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳/۹۵ نوبت اول- (دو مرحله‌ای) شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد انواع کنتور مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند:‌ ۱-مشهد – بلوار خیام، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، امور تدارکات، اداره خرید […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳/۹۵

نوبت اول- (دو مرحله‌ای)

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد انواع کنتور مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند:‌

۱-مشهد بلوار خیام، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، امور تدارکات، اداره خرید کالا،‌تلفن:‌۳۷۶۸۱۰۶۷-۰۵۱

۲-وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد www.meedc.ir

۳- سایت معاملات توانیر www.tavanir.org.ir

۴-پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir 

 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد