۱۸۶۱مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- ساخت سینی های طبقات

آگهي مناقصه عمومي                                                                                                         […]

آگهي مناقصه عمومي

                                                                                                                          با اخذ سپرده

RHP-9521105003-T17درخواست شماره: 

نوبت دوم 

ساخت سینی‌های طبقات ۵۰، ۴۹ و ۴۸

برج‌های V-01001&V-71001

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس