تحریک سرمایه‌گذاری داخلی با جذب سرمایه‌گذار خارجی

    محمد شکرچی‌زاده گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن کشور، در گام نخست نیازمند اقتصادی بودن پروژه‌ها است تا جذابیت‌های لازم و فضای امن را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کند. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن ‌و شهرسازی در گفت‌وگو با صما اظهار کرد: به عنوان یک نظر تخصصی، اگر زمینه‌ای فراهم کنیم […]

 

 

محمد شکرچی‌زاده گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن کشور، در گام نخست نیازمند اقتصادی بودن پروژه‌ها است تا جذابیت‌های لازم و فضای امن را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن ‌و شهرسازی در گفت‌وگو با صما اظهار کرد: به عنوان یک نظر تخصصی، اگر زمینه‌ای فراهم کنیم که شرکت‌های خارجی بتوانند در ایران فعالیت‌های ساختمانی انجام دهند و در حوزه مسکن وارد کار شوند، آن موقع رغبتی هم برای بخش خصوصی کشور برای ورود به حوزه ساخت‌ و تولید مسکن ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه تأکید ‌کرد: به یقین با جلب سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار بخش داخلی هم به نوعی احساس می‌کند که شرایط امن برای بازگشت سرمایه و پیشبرد امور فراهم است.

شکرچی‌زاده همچنین در پاسخ به این‌که در شرایط فعلی رکود مسکن و بی‌رغبتی سازندگان داخلی برای ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن تا چه حد لازم است گفت: قاعدتاً هر سرمایه‌گذار خارجی که قصد مشارکت در هر بخشی از پروژه‌های عمرانی کشور را داشته باشد، می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌ داد: پروژه‌های مسکن مهر هم در سال‌های گذشته، جذابیت‌هایی را ایجاد کرد و بعضاً پیمانکارانی آمدند که از طرف خود سرمایه‌گذاری‌کردند، ولی فراهم شدن این شرایط به اقتصادی بودن پروژه‌ها و ایجاد جذابیت‌های لازم و فضای امن در کشور برای سرمایه‌گذاری برمی‌گردد.

شکرچی‌زاده ادامه ‌داد: برای برخی از پروژه‌های شهرهای جدید کشور که پایه آن‌‌ها بر مسکن است، تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مندی اولیه را اعلام کرده و مذاکراتی را با شرکت شهرهای جدید در وزارتخانه راه و شهرسازی شروع کرده‌اند.

شرط سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه است

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن‌ و شهرسازی در عین حال با بیان این‌که از لحاظ سیاست‌گذاری، همه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به شرط بازگشت سرمایه به نتیجه برسد، گفت: در حال حاضر به واسطه رکود فعلی و نبود تقاضا برای خرید، قاعدتا سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه محقق نخواهد شد و به همین دلیل است که بخش خصوصی داخلی زیاد از این حوزه استقبال نمی‌کنند.

وی در خصوص تضامین لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی تشریح کرد: تضامین به خود مصرف‌کننده برمی‌گردد؛ یعنی در آن بخشی که دولت سرمایه‌گذاری می‌کند، بایستی از طریق بانک و روش‌های تضمینی پیش برود و در برنامه‌های جدید هیأت وزیران و وزیر راه‌ و شهرسازی مطرح شده تا بتوانند تسهیلات را از طریق بانک مسکن و تضامین مرتبط بدهند.

شکرچی‌زاده ادامه ‌داد: ولی آن بخشی که خود بخش خصوصی وارد عمل می‌شود، که بخش عمده ساخت‌وساز هم به همین ترتیب است، بخش خصوصی متکی به سرمایه‌های خود و حتی بدون گرفتن وام از دولت، ساخت‌وساز انجام می‌دهد.

وی با بیان این‌که بخش عمده مسکن‌سازی که در سال‌های قبل توسط بخش خصوصی انجام شد، به همین ترتیب بود و تکرار آن مستلزم سپری کردن دوران رکود است، درباره تضامین لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: این موضوع برای زیرساخت‌ها هم وجود دارد.

معاون وزیر راه‌ و شهرسازی در این راستا اظهار‌ داشت: یعنی خارجی‌‌ها وقتی در حوزه‌های دیگر هم وارد می‌شوند، تضامینی را می‌خواهند که از طرف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط طلب می‌شود. ولی بازارسنجی که آن‌‌ها انجام می‌دهند، به خصوص اگر در بخشی که مشتری آن بخش خصوصی باشد، چون در زیرساخت‌ها مستقیم بخش خصوصی نیست و دولت طرف قرارداد آن‌‌ها است و بخش خصوصی بهره‌بردار است.

 

وی در پایان خاطرنشان ‌کرد: در بخش مسکن، خریدار و کسی که مایملک در اختیارش قرار می‌گیرد، بخش خصوصی است و این برمی‌گردد به بازارسنجی و بررسی اقتصادی که روی این مسأله انجام می‌شود و به‌طور کلی همه این‌ها تحت تأثیر این است که ما چگونه و با چه هزینه‌ای از شرایط رکود فعلی خارج شویم.