درمان «مغز مه‌آلود» کشف شد

  محققان مرکز سرطان خانواده لافایت آمریکا دریافتند که روان‌درمانی برای بازماندگان سرطانی که طی مدت طولانی با مشکلات فکری ناشی از شیمی‌درمانی مشغول هستند، می‌تواند مؤثر باشد. به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، برآورد شده است که حدود نیمی از افرادی که برای درمان سرطان شیمی‌درمانی می‌شوند، […]

 

محققان مرکز سرطان خانواده لافایت آمریکا دریافتند که روان‌درمانی برای بازماندگان سرطانی که طی مدت طولانی با مشکلات فکری ناشی از شیمی‌درمانی مشغول هستند، می‌تواند مؤثر باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، برآورد شده است که حدود نیمی از افرادی که برای درمان سرطان شیمی‌درمانی می‌شوند، دچار عارضه‌ای موسوم به مغز مه‌آلود یا مغز شیمیایی شامل سرگردانی ذهنی و ناتوانی در تمرکز مغزی است، می‌شوند.

به‌منظور انجام این پژوهش ۸ جلسه ۳۰ دقیقه‌ای از رفتاردرمانی شناختی برای نیمی از ۴۷ بازمانده سرطان پستان که تحت شیمی‌درمانی قرارگرفته بودند، انجام شد.

رفتاردرمانی شناختی، یک رویکرد روان‌درمانی است که احساسات ناکارآمد و رفتارها، فرایند‌ها و مضامین شناختی ناسازگارانه را از طریق شماری از روش‌های سیستماتیک، صریح و هدف‌دار نشانه می‌گیرد. نیم دیگر افراد نیز جلسات گفتاردرمانی را دنبال کردند.

به منظور تسهیل روند درمان تمامی جلسات به صورت ویدیو کنفرانس انجام می‌گرفت. تمامی شرکت‌کنندگان تست‌های مرتبط با تفکر و مسایل ذهنی و اضطراب مربوطه را تکمیل کردند.

 

پس از گذشت دو ماه از این جلسات افرادی که در گروه از رفتار درمانی شناختی حضور داشتند به‌طور چشمگیری مشکلات حافظه و اضطراب کم‌تر و سرعت پردازش بهتری را در مقایسه با گروه گفتاردرمانی از خود نشان دادند.