حداقل سهم FCP‌ها در مزایده باند فرکانسی ۲۳۰۰ کاهش یافت

  طبق تصمیمات جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx برای شرکت در کنسرسیوم متقاضی باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به ۵ درصد کاهش یافت. به گزارش تسنیم، بعد از تشریح اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی توسط کمیسیون تنظیم […]

 

طبق تصمیمات جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx برای شرکت در کنسرسیوم متقاضی باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به ۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش تسنیم، بعد از تشریح اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شد که سه تکه باند فرکانسی در قالب ۳ گروه به مزایده گذاشته خواهد شد.

گروه A شامل یک تکه باند ۲۳۰۰-۲۴۰۰ مگاهرتز با پهنای باند ۳۰MHz است که مبلغ پایه حق امتیاز در نظر گرفته شده برای آن ۱۹۰۰ میلیارد ریال است.

شرایط متقاضیان دریافت پروانه در گروه A باید کنسرسیومی متشکل از حداقل ۳ شرکت از بین دارندگان پروانه FCP و دارنده پروانه FTTx باشد که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، به گونه‌ای که حداقل ۶۰ درصد سهام متقاضی متعلق به دارندگان پروانه مذکور شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی باشد.

 

طبق تبصره‌ای که پیش از این وجود داشت سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی می‌بایست حداقل ۱۰ درصد می‌بود که اکنون با تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات به ۵ درصد کاهش یافته است.