رییس مجمع واردات:موانع غیرتعرفه‌ای، آدرس غلط به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد

  علیرضا مناقبی موانع غیرتعرفه‌ای را یکی از مهم‌ترین موانع چرخه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار در کشور دانست و گفت: محدودیت‌زایی بدون حساب و کتاب نتیجه‌ای جز تخریب اعتماد بین‌المللی به دنبال نخواهد داشت. رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با تسنیم، موانع غیرتعرفه‌ای را یکی از مهم‌ترین موانع چرخه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار […]

 

علیرضا مناقبی موانع غیرتعرفه‌ای را یکی از مهم‌ترین موانع چرخه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار در کشور دانست و گفت: محدودیت‌زایی بدون حساب و کتاب نتیجه‌ای جز تخریب اعتماد بین‌المللی به دنبال نخواهد داشت.

رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با تسنیم، موانع غیرتعرفه‌ای را یکی از مهم‌ترین موانع چرخه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار در کشور دانست و اظهار‌ داشت: کشور‌‌ها ممکن است به منظور تشویق، افزایش تولید و اشتغال در داخل به سراغ رویکردهای محدودسازی واردات بروند ولی این محدودیت‌ها در مسیر واردات و نظارت بر ترکیب آن باید مبتنی بر اصول مدیریت شده و با بهره‌گیری از تجربه سایر کشور‌ها و استوار بر مبانی آینده‌پژوهی مستند باشد. محدودیت‌زایی بدون حساب و کتاب نتیجه‌ای جز تخریب اعتماد بین‌المللی به دنبال نخواهد داشت.

وی استفاده از ابزار‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای را رویکردی غیرکارآمد، رانت آفرین و ذلیل کننده ارکان اقتصاد عنوان کرد و افزود: موانع غیرتعرفه‌ای، همواره در هاله‌ای از ابهام و تفسیر به رای قرار دارند و معمولاً با ماهیتی غیرشفاف و چراغ خاموش در اقتصاد ایفای نقش می‌کنند و همین موضوع زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد و فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.

به گفته مناقبی، حرکت به سمت کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، موجب شفاف شدن زوایای مختلف فعالیت‌های اقتصادی شده و در میان مدت می‌تواند به شناسایی پتانسیل‌های تولید و تجارت منجر شود. در صورتی که اتخاذ سیاست‌های غیرتعرفه‌ای، تشدید فضای غبار آلود در تجارت را به دنبال دارد که علاوه بر مختل کردن گردش اطلاعات منجر به ایجاد بسترهای تجارت پنهان، قاچاق، کم اظهاری و سایر مصادیق فساد اداری می‌شود.

مناقبی وضع موانع غیرتعرفه‌ای را نشان دهنده دخالت حداکثری دولت در تجارت خارجی دانست و اضافه‌ کرد: یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دولت‌‌ها برای توسعه موانع غیرتعرفه‌ای، حمایت از تولید داخلی است. این درحالی است که در چند دهه اخیر نتیجه حمایت‌های این‌چنینی از تولید را مشاهده کرده‌ایم که کاهش رقابت‌پذیری و کاهش کیفیت از مهم‌ترین تبعات آن بوده است.

وی ادامه ‌داد: برای این‌که ارزیابی درستی از آثار و تبعات موانع غیرتعرفه‌ای و نقش آن در محدودسازی تجارت خارجی داشته باشیم، باید در یک برنامه پژوهشی فراگیر و ملی به سمت ارزیابی موانع غیرتعرفه‌ای و کمی‌سازی آن پیش برویم تا بتوانیم معادل تعرفه‌ای این موانع را محاسبه کنیم و ببینیم ضریب محدودسازی این ابزار‌ها چقدر است.

مناقبی با اشاره به ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در کاهش مقررات زائد و شناسایی موانع غیرتعرفه‌ای اظهار ‌داشت: در همه جای دنیا، در ترکیب هیأت‌های مقررات‌زدایی، تعداد نمایندگان بخش خصوصی بیش‌تر از دولت است و این به دلیل آن است که در واقع فعالان بخش خصوصی در مواجهه با مقررات دست‌ و پاگیری قرار دارند که از سوی دولت وضع شده است.

 

رییس مجمع واردات در پایان تصریح ‌کرد: یکی از اصلی‌‌ترین دلایلی که کشور ما سال‌هاست با مشکل فشار موانع غیرتعرفه‌ای مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق ‌نظر و دید بلند مدتی میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرایندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند.