۱۸۶۲مزایده – شرکت مخابرات استان گیلان – املاک مازاد

آگهی مزایده ۱/۹۵ نوبت دوم شرکت مدیریت املاک ایران در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را در شرکت مخابرات استان گیلان بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می‌توانند در ساعات اداری با مراجعه به شرکت مخابرات گیلان (واحد قراردادها) و یا سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند. فروش اسناد […]

آگهی مزایده ۱/۹۵

نوبت دوم

شرکت مدیریت املاک ایران در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را در شرکت مخابرات استان گیلان بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

متقاضیان می‌توانند در ساعات اداری با مراجعه به شرکت مخابرات گیلان (واحد قراردادها) و یا سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند.

فروش اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۳ ساعت ۱۵

تحویل اسناد مزایده خریداری شده تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۹

بازگشایی پاکتهای رسیده روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۳ راس ساعت ۱۴ می‌باشد.

ضمناً حضور شرکت‌کنندگان در روز بازگشایی پاکات رسیده بلامانع است

سپرده شرکت در مزایده ۵ % مبلغ پیشنهادی بصورت چک بانکی تضمین شده در وجه شرکت مخابرات استان گیلان و یا ضمانت‌نامه بانکی

واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۰۲۵۲۱۶۰۶۰۰۵ نزد بانک صادرات جهت خرید اسناد بنام شرکت مخابرات گیلان

نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط جهت تنظیم مبایعه نامه

نقدی (پیش پرداخت) ۴۰ %

زمان تحویل ملک ۲۰ %

مابقی مبلغ (تنظیم سند) ۴۰ % در ۴ قسط مساوی (۱۲ ماهه)

مابقی مبلغ به صورت پرداخت در ۴ قسط مساوی که تنظیم سند قطعی پس از تسویه حساب کامل صورت خواهد پذیرفت

املاک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی بوده و هرگونه ادعا بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار

ساقط می‌باشد.

آدرس ملک

پلاک ثبتی

مساحت اعیان

 مساحت عرصه

قیمت کارشناسی

توضیحات

مامورسرای ۶ واحدی استقامت، ۳ طبقه ، ۶ واحد  

۳۷۲/۲

۷۰۶

۲۷۱

۶٫۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رشت – خ استقامت، خ بلال زاده

زمین آموزش جدید

۲۰۹۱

۳۸۱۹۵

۲۰۰

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رشت- بلوار مدرس، خ افضلی

ساختمان اداری قدیم املش ۲ طبقه پارکینگ مسقف۳۹ متر

۱۰۳۳

۴۷۷

۷۶۱

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

املش – خ امام خمینی ۳۰۰ متر بعد از مرکز

مهمانسرای سرو لات چابکسر

۴۶۸/۱۱۱۹

۷۰/۲۴۴

۹۳۴

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ابتدای جاده سرولات

    زمین مرکز قدیم رحیم آباد

۱۰۰ فرعی

۱۳۰۸ متر

۱۳۹۴

۱۶٫۳۵۸٫۸۷۵٫۰۰۰

رحیم آباد جنب منبع آب

مرکز قدیم رودسر

۷۵ اصلی

۱۲/۶۶۷

۱۴۹۵

۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رودسر- ساختمان قدیم مرکز مخابرات

ساختمان فیاض ۲ لاهیجان

۳۰۷/۱۹

۱۷۰

۲۹۰

۴٫۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لاهیجان- خ فیاض ۱۲ ک خدادادی

نقلیه جدید

سنگ اصلی ۸۳

۲۲۱۵

۷/۷۶۱۴۱

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جاده انزلی جنب پوشش

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۱۳۲۳۳۱ دورنویس ۳۳۷۲۳۴۵۶ با کد ۰۱۳ تماس حاصل فرمایید.

سایت اینترنتی: WWW.TCG.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR

شرکت مدیریت املاک ایران (سامان سازه غدیر) اداره تدارکات شرکت مخابرات استان گیلان