ویژگی منحصر به‌ فرد مثنوی چیست؟

    یک استاد ادبیات و عرفان گفت: رو در رویی مثنوی معنوی با مخاطبِ حی و زنده در میان همه آثار ادبی منحصربه‌فرد است، زیرا کتابی تعلیمی عرفانی می‌شود که سبک مَدرسیِ خسته‌کننده ندارد. به گزارش ایسنا، علی‌اصغر میرباقری‌فرد در سلسله جلسات تفسیر فلسفی عرفانی مثنوی معنوی که به همت انجمن علمی فلسفه و […]

 

 

یک استاد ادبیات و عرفان گفت: رو در رویی مثنوی معنوی با مخاطبِ حی و زنده در میان همه آثار ادبی منحصربه‌فرد است، زیرا کتابی تعلیمی عرفانی می‌شود که سبک مَدرسیِ خسته‌کننده ندارد. به گزارش ایسنا، علی‌اصغر میرباقری‌فرد در سلسله جلسات تفسیر فلسفی عرفانی مثنوی معنوی که به همت انجمن علمی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مولوی در شمار ۵ شاعر برجسته فارسی‌زبان است که همواره در کانون توجه ادبا و عرفا قرار داشته است. وی افزود: توجه به مثنوی از قرن ۹ به‌طور جدی با نگاشتن شروحی بر مثنوی به طریقه‌ها و شیوه‌های گوناگون آغاز شد و هرچه زمان پیش رفت بر دایره مخاطبان مثنوی افزوده شد، به گونه‌ای که امروزه مثنوی تقریباً به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و از سراسر عالم مخاطبان بسیاری دارد.