۱۸۶۳ مزایده – کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی- ساختمان اداری

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد به استناد مجوز شماره۱۰۹۳۲۰۴۷ مورخه ۹۴٫۰۳٫۲۴ باب ساختمان اداری واقع در شهرستان شازند –خیابان بهشتی شازند – پشت ستاد نیروی انتظامی به مساحت ۱۲۱۲مترمربع ۷۷۷مترمربع بنا دارای سند مالکیت تحت پلاک ثبتی ۲۶۱۷ به سریال ۷۰۲۰۴۹ بصورت همکف وقسمتی از آن […]

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد به استناد مجوز شماره۱۰۹۳۲۰۴۷ مورخه ۹۴٫۰۳٫۲۴ باب ساختمان اداری واقع در شهرستان شازند خیابان بهشتی شازند پشت ستاد نیروی انتظامی به مساحت ۱۲۱۲مترمربع ۷۷۷مترمربع بنا دارای سند مالکیت تحت پلاک ثبتی ۲۶۱۷ به سریال ۷۰۲۰۴۹ بصورت همکف وقسمتی از آن زیرزمین شامل سرویس آشپزخانه و دستشئوئی و سیستم گرمایشی گاز و شوفاژ و سرمایشی کولر آبی اسکلت فلزی طاق ضربی درب و پنجره پروفیلی- کف موزائیک و دارای انشعابآب – برق گاز- تلفن از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به خیابان قائم مقام میدان مقاومت اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره خدمات وتدارکات مراجعه فرمائید.

میزان سپرده شرکت در مزایده ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد که شرکت در مزایده می‌باید در قالب ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۳۲۶۱۵۷۷۰۳بانک کشاورزی شعبه شهید باهنر اراک به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و رسید را در پاکت الف تحویل نماید زمان دریافت اسناد ۵ روز پس از تاریخ درج آگهی و حداکثر زمان عودت اسناد ۱۲ پس از تاریخ انتشارآگهی می‌باشد.

این نهاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده وکلیه پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مردود خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۵۲۳۴۵۰۸۶۳ تماس حاصل فرمائید و ضمناً متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرسwww.iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسنادشرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند

 

اداره خدمات وتدارکات

 

کمیته امدادامام خمینی (ره) استان مرکزی