۱۸۰۴مناقصه – شركت برق منطقه‎اي يزد- اطلاعیه

  اطلاعيه نوبت اول شركت برق منطقه‎اي يزد حسب اختيارات حاصله از قانون سازمان برق ايران و در اجراي ماده ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۲۷/ت۵۰۷۳۲ه مورخ ۰۶/۰۲/۹۴ هيات محترم وزيران و به منظور ذوي‎الحقوق احتمالي واقع در مسير و حريم خط ۶۳ كيلو ولت یکتا گرانول میبد بشرح ذيل به اطلاع می‌رساند. نظر به اينكه به […]

 

اطلاعيه

نوبت اول

شركت برق منطقهاي يزد حسب اختيارات حاصله از قانون سازمان برق ايران و در اجراي ماده ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۲۷/ت۵۰۷۳۲ه مورخ ۰۶/۰۲/۹۴ هيات محترم وزيران و به منظور ذويالحقوق احتمالي واقع در مسير و حريم خط ۶۳ كيلو ولت یکتا گرانول میبد بشرح ذيل به اطلاع می‌رساند.

نظر به اينكه به زودي عمليات اجرايي مسير خطوط انتقال فوقالذكر به شرح كروكي ترسیمی آغاز ميگردد و برابر مصوبه فوق‌الذكر حریم خط مذکور برابر (۸) متر از هر طرف از فاز کناری مي‌باشد كه هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تاسيسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا كاشت درختان كم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دكل حفاري، اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، راه سازي و احداث شبكه آبياري مشروط بر اينكه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو و شركت‌هاي برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط برق نگردد با رعايت ماده ۸ اين تصويب‌نامه بلامانع است. تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و سایر شرایط توسط وزارت نیرو با کسب اطلاع از مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد. ایجاد شبکه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راه سازی در اطراف پایه‌های خطوط نباید در فاصله کمتر از (۳) متر از پایه‌ها انجام گیرد. بهره‌برداری از معادن باید با رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه‌های آن انجام پذیرد. استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است.

   لذا مالكين و ذوي الحقوق حقيقي و حقوقي باید پس از آگاهی کامل از مصوبه و مسیر خط در صورت داشتن هرگونه حقي يا طرح يا ابهام و سوالي در خصوص مشخصات و متراژ حريمهاي ذكر شده ميتوانند ظرف حداكثر يكماه از تاريخ درج آخرين اگهي كه در دو نوبت، به فاصله ۱۵ روز در همین روزنامه منتشر ميگردد مراتب را كتباً به دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات شركت برق منطقهاي يزد واقع در يزد بلوار دانشجو جنب دانشگاه علم و هنر با شماره و تلفن ۳۸۲۵۰۰۷۴ تحويل و رسيد دريافت نمايند.

شركت برق منطقه‌اي يزد