۱۸۶۳ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- بهسازی محور روستایی

آگهی فراخوان عمومی مناقصه  ( نوبت دوم) مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه‌ها / اداره نظارت بر راه هاي روستايي رديف شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد تقريبي «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد […]

آگهی فراخوان عمومی مناقصه

 ( نوبت دوم)

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه‌ها / اداره نظارت بر راه هاي روستايي

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۱

۶/۹۵

 

تعريض و بهسازي محور روستايي گاوسفيد- مال محمود قطعه اول

۹٫۱۴۲٫۲۸۲٫۰۱۶

۴۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۵٫۰۲٫۲۲

تا

۹۵٫۰۲٫۲۵

 

۹۵٫۰۳٫۰۴

 

۹۵٫۰۳٫۰۵

ساعت ۱۰صبح

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل (ساختمان شماره دو)

·حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

·داشتن گواهي احراز رتبه ۵ راه و ترابري

·مهلت تحويل اسناد تا  پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۴ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir  مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.