۱۸۶۳مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید الکتروموتور

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده RHS-9446603-T20درخواست شماره :‌ نوبت دوم موضوع آگهي: خرید الکترو موتور MARELLI  برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده

RHS-9446603-T20درخواست شماره :‌

نوبت دوم

موضوع آگهي:

خرید الکترو موتور MARELLI 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس