۱۸۶۳فراخوان – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی-واگذاری بهره برداری از دانش فنی

فراخوان واگذاری بهره‌برداری از دانش فنی ( فراخوان دوم) نوبت دوم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد بهره‌برداری از دانش فنی فرآورده‌های ذیل را از طریق (فراخوان) شناسایی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که مطابق اسناد و مستندات، توان علمی، سابقه اجرایی، فنی، مالی و امکانات مرتبط با تولید فرآورده های مذکور را دارا […]

فراخوان واگذاری بهره‌برداری از دانش فنی ( فراخوان دوم)

نوبت دوم

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد بهره‌برداری از دانش فنی فرآورده‌های ذیل را از طریق (فراخوان) شناسایی کیفی به اشخاص حقوقی

واجد شرایط که مطابق اسناد و مستندات، توان علمی، سابقه اجرایی، فنی، مالی و امکانات مرتبط با تولید فرآورده های مذکور را دارا باشند، واگذار نماید.

عنوان

۱

واکسن آگالاسکی

۹

سرم نرمال اسب

۲

واکسن آبله قناری

۱۰

ژل آلومینیوم هیدروکساید

۳

واکسن فلج اطفال تزریقی

۱۱

کمپلمان خرگوش

۴

آب قابل تزریق، RO ، PW

۱۲

سرم همولیزین

۵

آنتی ژن رینگ تست بروسلا

۱۳

پلاسمای خرگوش

۶

آنتی ژن رزینگال بروسلا

۱۴

سرم خرگوش

۷

آنتی ژن رایت بروسلا

۱۵

آنتی ژن مایکوپلاسمای گالی سپتیکوم

۸

سرم نرمال گوساله

۱۶

از متقاضیان شرکت در فراخوان درخواست می‌شود مربوط به توان علمی، فنی، مالی، سابقه اجرایی و سایر اسناد مربوط را به صورت مدون تهیه و در پاکت
 
دربسته و به آدرس اعلامی به وسیله نماینده خود به موسسه رازی تحویل و با قید تاریخ، رسید دریافت دارند.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار فراخوان نوبت اول تا ۱۴ روز پس از انتشار فراخوان نوبت سوم

موسسه در رد و قبول هر یک یا تمامی پیشتهادات مختار است.

هزینه چاپ و انتشار فراخوان و ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی عندالزام به عهده برنده خواهد بود.

بخشی از شرایط مهم مربوط به فراخوان عبارتند از:

۱-داشتن توان مالی و اعتبار لازم

۲-برخورداری از توان فنی، تخصصی و صنعتی در تولید محصول مربوطه

۳-عدم مشمول قانون منع مداخلان کارکنان دولت

۴-داشتن سابقه اخذ حمایت‌های مالی از صندق های حمایتی کشور

۵-چند بعدی بودن در فناوری زیستی

۶-برخورداری از سوابق تولید، توزیع و زنجیره تامین مواد اولیه و عرضه محصولات مرتبط در پیشینه سهام داران حقیقی و حقوقی شرکت‌های خصوصی

۷-داشتن قابلیت جذب فناوری و سرمایه خارجی

آدرس: کرج – خیابان شهید بهشتی – حصارک – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی– صندق پستی ۱۴۸/۳۱۹۷۵ حوزه تجاری سازی و همکاری‌های

فناوری. شماره تماس : ۳۴۵۰۲۷۹۹-۰۲۶