۱۸۶۳فراخوان – اداره كل راه و شهرسازی لارستان- روکش آسفالت

آگهي فراخوان شرکت در مناقصه عمومي (يك مرحله‌ای) نوبت دوم اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد اجرای پروژه با شرايط زیر را به پیمانکار واگذار نماید. ۱-    شرکتها باید دارای صلاحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند. ۲-    محل دریافت اسناد مناقصه: اداره کل راه و شهرسازی لارستان ۳-    زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۰ لغایت ۹۵٫۰۲٫۲۷ می‌باشد. […]

آگهي فراخوان شرکت در مناقصه عمومي

(يك مرحله‌ای) نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد اجرای پروژه با شرايط زیر را به پیمانکار واگذار نماید.

۱-    شرکتها باید دارای صلاحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند.
۲-    محل دریافت اسناد مناقصه: اداره کل راه و شهرسازی لارستان
۳-    زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۰ لغایت ۹۵٫۰۲٫۲۷ می‌باشد.
۴-    تاریخ نهایی قبول پیشنهادها ( پاکت های الف، ب و ج ) : ۹۵٫۰۳٫۰۹
۵-    تاریخ بازگشایی پاکت های الف، ب و ج: ۹۵٫۰۳٫۱۰
۶-     بدینوسیله در اجرای بند “د” ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند ۵ دعوت به عمل می آید.
۷-    هزینه درج ۲ نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می‌باشد .
۸-    براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ۱۵۶۰-۵۲۲۴۱۱۶۰-۰۷۱ اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.

رديف

شرح پروژه

محل تحویل/اجراي كار

برآورد تقريبي

(میلیون ریال)

مبلغ ضمانت‌نامه بانكي شرکت درمناقصه(ريال)

۱

عمليات اجرايي روکش آسفالت راه‌های فرعی

(بیرم-کمال آباد، ارد- فداغ و بالاده  دو راهی آبکنه)

شهرستان های لارستان و گراش

۶۹۵۲۱

۱٫۰۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۲

احداث آبنمای لوله‌ای درز و سایبان قطعه ۵

شهرستان لارستان

۹۶۴۲۶

۱٫۳۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۳

اجرای آسفالت راه چک چک

شهرستان گراش

۷۳۸۱۱

۵۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ريال

۴

عملیات احداث باند دوم محور جهرم– لار از انتهاي حوزه استحفاظی به سمت لار،قطعه تونل به طول  ۲ کیلومتر

شهرستان لارستان

۸۹۶۳۳۷

۷٫۹۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۵

عملیات تنظیف محوطه و ساختمان، نگهبانی و حراست ساختمان‌ها و اجرای فضای سبز و حفاظت و نگهداری مجموعه اداره کل  و اپراتوری ماشین‌آلات سبک

حوزه استحفاظی

(اداره کل و ادارات تابعه)

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۶

خرید پایه علائم

حوزه استحفاظی

۱۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال

۷

احداث شبکه برق فشار متوسط هوایی محور مهر-اخند-عسلویه

شهرستان مهر

۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

 

                             روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی لارستان