علت ۵ برابر شدن واردات بنزین در ۳ سال اخیر چیست؟

    نماینده مردم تهران در تذکری به وزیر نفت گفت: علت ۵ برابر شدن واردات بنزین در ۳ سال اخیر چیست؟ به گزارش فارس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسؤولین اجرایی کشور در جلسه علنی دیروز مجلس از سوی هیأت رییسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است. ایرج عبدی، نماینده مردم خرم‌آباد […]

 

 

نماینده مردم تهران در تذکری به وزیر نفت گفت: علت ۵ برابر شدن واردات بنزین در ۳ سال اخیر چیست؟

به گزارش فارس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسؤولین اجرایی کشور در جلسه علنی دیروز مجلس از سوی هیأت رییسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است.

ایرج عبدی، نماینده مردم خرم‌آباد در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی به موضوع خرید ۵ هزار تن برنج و ۲ هزار تن گندم آلوده توسط جهاد کشاورزی لرستان و تلاش برای توزیع بین مردم و تلاش برای جلوگیری از این اقدام شد.

زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده مردم تهران در تذکری به وزیر نفت عنوان کرد: علت ۵ برابر شدن واردات بنزین در ۳ سال اخیر چیست؟

 

تعدادی از نمایندگان نیز در تذکراتی جداگانه به وزیر جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی به مشکلات دامداران و حل مشکلات این قشر شدند.