مدیران دولتی مانع خصوصی‌سازی هستند

  فقط ۱۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: فقط حدود ۱۷ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا فولاد گر افزود: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری‌ها نیست، بلکه ایجاد زمینه‌های […]

 

فقط ۱۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: فقط حدود ۱۷ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا فولاد گر افزود: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری‌ها نیست، بلکه ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری جدید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید هم از جمله این سیاست‌ها است.

وی با اشاره به این‌که شروع خوبی برای خصوصی‌سازی داشتیم، اما مسیر آن نامناسب طی شد، گفت: حدود ۲۲ درصد واگذاری‌ها به شکل سهام عدالت است، اما به علت این‌که این سهام هنوز به مردم واگذار نشد، نمی‌توان آن را واگذاری به بخش خصوصی تلقی کرد، زیرا اکنون کفالت آنان با دولت است.

فولادگر افزود: حدود ۲۲ درصد هم دولت بابت دیون خود واگذار کرده است که به بخش خصوصی واقعی داده نشده است.

وی با اشاره به این‌که بخشی از مقاومت برای خصوصی‌سازی مربوط به مدیران دولتی است، گفت: معمولاً مدیران ما در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند و ساختار دولتی، دولت محوری و اقتدارگرایی دولتی هنوز وجود دارد.

فولادگر با بیان این‌که بیش از ۱۰۰ شرکت تقاضای خروج از فهرست واگذاری را دارند، ادامه داد: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در عمل فقط حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.

وی گفت: براساس آمار‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴، از واگذاری‌هایی که انجام شده ۲۲ درصد مربوط به رد دیون؛ ۲۲ درصد، سهام عدالت؛ ۷ درصد، بورس و حدود ۱۰ درصد مربوط به فرابورس است.

فولادگر افزود: براساس آمار سازمان بورس تهران و فرابورس در بهمن ۹۴، مالکیت اشخاص حقیقی در بازار بورس، ۸ و ۷ دهم درصد است و بقیه مربوط به مؤسسات عمومی، دولتی، صندوق‌ها، بانک و یا سایر اشخاص حقوقی است.

 

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، گفت: امیدواریم با اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از رکود فعلی خارج شویم و شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.