۶۰ درصد کارگران دو شغله‌ هستند

    رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان این‌که بیش از ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند، گفت: کارگران از دولت می‌خواهند که برای امنیت شغلی و ارتقای معیشت آن‌ها اقدام اساسی صورت گیرد. به گزارش ایسنا، غلامرضا عباسی اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل گرایش کارگران به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم فاصله […]

 

 

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان این‌که بیش از ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند، گفت: کارگران از دولت می‌خواهند که برای امنیت شغلی و ارتقای معیشت آن‌ها اقدام اساسی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا عباسی اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل گرایش کارگران به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است.

وی افزود: در حالی که حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار تومان است سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری به رقمی در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از جمله پیامدهای دوشغله بودن کارگران را کاهش کیفیت تولید و بهره‌وری ذکر کرد و گفت: کارگری که دغدغه تأمین معاش و اجاره‌بها را دارد، ناچار است به‌کار در شیفت‌های طولانی تن بدهد یا به شغل دوم و سوم روی بیاورد.

عباسی از امنیت شغلی، ارتقای معیشت کارگران و قراردادهای موقت به عنوان دغدغه‌های روز کارگران یاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و توجه به مطالبات آن‌ها به عنوان بخش اعظمی از جامعه تولیدی و مصرفی کشور امری ضروری است.

 

وی در پایان حمایت دولت از بنگاه‌های تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و حفظ اشتغال موجود را خواستار شد.