محصلان فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش هفته‌ای ۴۰ ساعت درس می‌خوانند

  دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از حضور ۴۰ ساعته دانش‌آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در طول هفته در مدرسه خبر داد و گفت: این دانش‌آموزان ۷۸ ساعت دروس تخصصی طی خواهند کرد. مهدی نوید‌ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برگزاری جلسه نهصد‌وبیست‌وچهارم شورای […]

 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از حضور ۴۰ ساعته دانش‌آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در طول هفته در مدرسه خبر داد و گفت: این دانش‌آموزان ۷۸ ساعت دروس تخصصی طی خواهند کرد. مهدی نوید‌ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برگزاری جلسه نهصد‌وبیست‌وچهارم شورای عالی آموزش و پرورش با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، گزارشی در خصوص برگزاری همایش خیرین و حامیان مدارس شبانه‌روزی و نیز جشن تکلیف ۱۲ هزار دانش‌آموز دختر ارایه شد. نویدادهم با بیان این‌که در ادامه این جلسه، عناوین دروس دوره دوم متوسطه در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش مورد بررسی قرار گرفت، افزود: با توجه به اسناد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی و سایر اسنادی که بر برنامه‌ریزی‌‌ها و محتوای این رشته‌ها تأثیر می‌گذارد و در راستای این‌که این دروس باید متناسب بازار کار و اشتغال و اقتصاد مقاومتی باشد، مقرر شد که در این دو شاخه تحصیلی، دانش‌آموزان در هفته حداکثر ۴۰ ساعت در مدرسه حضور داشته باشند.