۱۸۶۴ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای یزد- خرید تابلو

  آگهی مناقصه خرید تابلوهای ۲۰ کیلوولت پست امامزاده به شماره ۱۰۲م/۹۵ نوبت اول نوع مناقصه عمومی دو مرحله‌ای   شرايط اوليه کلیه تامین کنندگان تابلوهای برق فشار متوسط كشويي مورد تاييد شركت توانير   زمان دريافت اسناد از تاريخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ لغايت ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۰   نحوه دريافت اسناد واجدین شرایط می‌توانند اسناد را به صورت رایگان از پایگاه […]

 

آگهی مناقصه خرید تابلوهای ۲۰ کیلوولت پست امامزاده

به شماره ۱۰۲م/۹۵

نوبت اول

نوع مناقصه

عمومی دو مرحله‌ای

 

شرايط اوليه

کلیه تامین کنندگان تابلوهای برق فشار متوسط كشويي مورد تاييد شركت توانير

 

زمان دريافت اسناد

از تاريخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ لغايت ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۰

 

نحوه دريافت اسناد

واجدین شرایط می‌توانند اسناد را به صورت رایگان از پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایده‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد به نشانی http://www.tenderyrec.ir دریافت و در صورت عدم امکان دریافت اسناد، مراتب را در ساعات اداری از طریق تلفن ۳۸۲۵۳۳۹۴-۰۳۵ پیگیری نمایند.

 

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

۷۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴

 

زمان گشایش پیشنهادها

ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴

 

محل تسلیم پیشنهادها

يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه‌اي يزد، امور تداركات و قراردادها

 

توضیحات

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

امور تداركات و قراردادها